Báo cáo giám sát

Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 5/2013

     Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa có báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam tháng 5/2013: Môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế đang còn rất khó khăn ...

 

  Thông tin chi tiết của Bản báo cáo kinh tế vĩ mô xem tại đây.