Báo cáo giám sát

Báo cáo tình hình kinh tế Quý I và dự báo cả năm 2017

Kinh tế các nước phát triển, nhất là Mỹ chuyển biến tích cực, tạo cơ sở để Fed tiếp tục tăng lãi suất; OECD cho rằng kinh tế Trung Quốc đã giảm tốc nhưng vẫn là động lực cho tăng trưởng toàn cầu trong tương lai gần; Giá hàng hóa thế giới tiếp tục duy trì xu hướng tăng kể từ cuối năm 2016.

Trong nước: Tăng trưởng GDP quý 1/2017 thấp hơn cùng kỳ năm 2016 chủ yếu do ngành khai khoáng và xây dựng. Loại trừ yếu tố mùa vụ, tăng trưởng GDP  đã giảm quý thứ 2 liên tiếp; Mặc dù được dự báo sẽ có sự cải thiện trong 3 quý cuối  năm nhưng khả năng tăng trưởng đạt mục tiêu 6,7% trong năm 2017 là rất khó khăn; Lạm phát năm 2017 chịu áp lực từ: tăng giá hàng hóa thế giới. UBGSTCQG dự báo  riêng yếu tố giá hàng hóa thế giới  sẽ góp  2,5 điểm %  vào lạm phát của năm 2017; Bội chi NSNN quý I/2017 tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp chủ yếu do thu ngân sách đạt khá,trong khi tốc độ giải ngân vốn chi đầu tư phát triển còn chậm và chi trả nợ lãi giảm mạnh; Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý 1/2017 diễn biến khá tương đồng với quý 1/2016.  Hiện  tượng  thanh khoản khó khăn vào đầu tháng 3/2017 chủ yếu mang tính cục bộ tại một số ngân hàng nhỏ; Nhà đầu tư gián tiếp nước  ngoài  tiếp tục tin tưởng và triển vọng kinh tế và thị  trường  chứng  khoán  Việt  Nam.  Việc  FED  tăng  lãi  suất  trong  tháng 3 không tác động nhiều đến dòng vốn nước ngoài do phần lớn các quỹ ngoại đầu tư vào Việt Nam với định hướng đầu tư dài hạn. 

Đây là những nội dung chính trong Báo cáo tình hình kinh tế Quý I và dự báo cả năm 2017 của UBGSTCQG.