Báo cáo giám sát

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

Sáng 16/1/2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Thủ tướng Chính phủ  báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay.

Toàn văn nội dung tại đây.

(Nguồn: chinhphu.vn)