Báo cáo giám sát

Biến động khu vực phi tài chính và tác động của khu vực này tới ổn định hệ thống tài chính năm 2012"

    Năm 2012, khu vực phi tài chính tiếp tục biến động xấu: (i)  quy mô sản xuất suy giảm,  hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thấp nhất trong vòng 5 năm qua, hàng tồn kho vẫn ở mức cao, khả năng trả nợ suy giảm và tình trạng chiếm dụng vốn tiếp tục kéo dài; (ii)  thu nhập của hộ gia đình không  những không được cải thiện  mà còn khó khăn hơn, người dân  thắt chặt chi tiêu, giảm đầu tư và giảm khả năng trả nợ; (iii) thị trường BĐS tiếp tục đóng băng, giá giảm mạnh  ở  mọi phân khúc.  Thực trạng này ảnh hưởng xấu tới hệ thống tài chính, cụ thể làm suy giảm chất lượng tài sản và phần nào gây khó khăn trong việc xử lý nợ xấu của các TCTD  (do thị trường tài sản suy giảm).  Khó khăn của  khu vực phi tài chính là  một trong những nguyên nhân quan trọng  khiến GDP và tín dụng  tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua, tạo vòng luẩn quẩn hạn chế tăng trưởng và phục hồi của nền kinh tế.

Những nguyên nhân dẫn tới khó khăn của khu vực phi tài chính như:  (i) chịu ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu; (ii)  ảnh hưởng từ  bất ổn vĩ mô trong nước giai đoạn sau 2008 (CPI, lãi suất biến động mạnh, tốc độ tăng GDP giảm,..; (iii) thiếu hụt niềm tin đối với kinh tế vĩ mô và ổn định chính sách do thiếu thông tin, điều này khiến hộ kinh doanh thay đổi thành vi tiêu dùng và đầu tư, khu vực doanh nghiệp cắt giảm quy mô, thị trường BĐS khó phục hồi  bất chấp nỗ lực chính sách hỗ trợ của Chính phủ suốt năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013.

Báo cáo đầy đủ xem tại đây.