Báo cáo giám sát

Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

 

Nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ngày 06/01/2012, Bộ Tài chính và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia đã thống nhất ký ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan.