Báo cáo giám sát

Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Bộ Tài chính

    Ngày 6/1/2012, Bộ Tài chính và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã ký kết Quy chế số 19C/BTC- UBGSTCQG để phối hợp công tác giữa 2 cơ quan.

    Thông tin chi tiết Quy chế xem tại đây