Định chế tài chính

Chi phí thuế và bảo hiểm xã hội "ngốn" gần 40% lợi nhuận doanh nghiệp

Thông tin được Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Ciem) đưa ra khi đánh giá về Tổng quan môi trường kinh doanh tại Việt Nam tại Hội thảo Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách thuế sáng ngày 21/6.

 

Thông tin được Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Ciem) đưa ra khi đánh giá về Tổng quan môi trường kinh doanh tại Việt Nam tại Hội thảo Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách thuế sáng ngày 21/6.

Theo bà Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban môi trường kinh doanh, Ciem, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra và nhiều bộ ngành đã thực hiện. Điều này giúp cho năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2015 tăng lên.

"Theo Diễn đàn kinh tế thế giới năng lực cạnh tranh Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể khi tăng 12 bậc. Với sự cải cách của nhiều bộ ngành, năm 2014 ở vị trí 68 thì 2015 là vị trí 56 là mức cải thiện cao nhất từ 2012 đến nay" - bà Thảo cho biết.

Theo đó, môi trường kinh doanh theo đánh giá của WB cũng được cải thiện 3 bậc, với 5/10 chỉ số được cải thiện, trong đó ghi nhận cải cách của Việt Nam về khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, chỉ số nộpthuế,…

Cụ thể, về chỉ số khởi sự kinh doanh cải thiện 6 bậc. Hiện Việt Nam đang ở thứ hạng 119, tức là nhảy 60 bậc so với trước đây.

Chỉ số tiếp cận điện năng cũng thay đổi tốt nhờ cải cách hành chính, giảm 56 ngày và cải thiện 27 bậc nhưng thứ hạng vẫn còn thấp xa so với ASEAN 4 là 108.

Nộp thuế và bảo hiểm xã hội, giảm 102 giờ, cải thiện 4 bậc song so với các nước khu vực thứ hạng thấp so với khu vực.

Đáng chú ý theo đại diện của Ciem, tỷ lệ nộp thuế và bảo hiểm xã hội trên lợi nhuận vẫn còn ở mức khá cao, chiếm tới 39,4%. Trong đó bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp chiếm 24,8% và thuế Thu nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng là 14,5% và thuế khác là 0,1%.

"Thuế suất của Việt Nam đang cao, theo đánh giá WB thì thuế vẫn là cản trở với DN. Mặc dù mức độ phức tạp trong các quy định về thuế đã giảm đi, là 8,5 điểm 2014 sang năm 2015 là 7,7 điểm song vẫn là cao. Chỉ số cảm nhận này do chính doanh nghiệp đánh giá" - đại diện Ciem thông tin.

Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu khác có chiều hướng đi xuống là cấp phép xây dựng, kéo dài 52 ngày trải qua 10 bước thủ tục, chủ yếu liên quan cấp giấy phép xây dựng. Sở hữu tài sản không có sự cải thiện mà còn tang thêm thủ tục và thời gian kéo dài.

Tiếp cận tín dụng xếp 88/140, là thứ hạng khá thấp, cũng như việc bảo vệ nhà đầu tư chưa được thay đổi. Chỉ số giải quyết phá sản DN mặc dù có cải thiện thứ hạng nhưng còn khá xa so với nhiều nước, có Luật phá sản 2014 nhưng chưa có hướng dẫn nên chưa xử lý.

Theo ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng, Phó trưởng ban thường trực, Ban Cải cách và Hiện đại hóa, Tổng cục Thuế, năm 2016 Chính phủ mục tiêu đặt ra là bằng các nước ASEAN 4.

Theo đó, nộp thuế và bảo hiểm xã hội là 168 giờ và phải thay đổi căn bản phương thức quản lý nhà nước, đánh giá rủi ro, xử lý khiếu nại về thuế, khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo điều kiện DN tiếp cận tín dụng và đất đai….

Đến năm 2020 Chính phủ đặt ra mục tiêu tham vọng, là đạt trung bình ASEAN 3. Trong đó chỉ tiêu nộp thuế và bảo hiểm xã hội là 155 giờ. Nhiệm vụ triển khai nghị quyết 19 và chính sách thủ tục hành chính thuế, tức là thủ trưởng cơ quan ngang bộ, phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, thiết lập hệ thống tiếp nhận giải quyết cải cách thủ tục hành chính.

Theo Trí thức trẻ