Định chế tài chính

Thị trường bảo hiểm tăng mạnh nhất 5 năm

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2015 khoảng 68.000 tỉ đồng, tăng 21,43% so năm 2014 và là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015 đã cải thiện tốc độ tăng trưởng khá mạnh, theo số liệu của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 152.500 tỉ đồng, tăng 16% so năm 2014.

Tổng tài sản toàn thị trường đạt 201.100 tỉ đồng.

Kết quả này có cải thiện đáng kể so với tốc độ phát triển của ngành các năm qua. Năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 14,89% so với năm 2013.

Trước đó nữa, năm 2013, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường chỉ tăng 7,6% so với năm 2012. Con số tăng trưởng của năm 2012 là 11% so với năm 2011.

Trong kết quả của thị trường bảo hiểm năm 2015, đáng chú ý doanh thu khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đã tăng trưởng mạnh hơn cả.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tuy doanh thu tăng trưởng không quá lớn, hơn 10%, nhưng đã khắc phục được tương đối triệt để yếu tố nợ phí bảo hiểm, dẫn đến lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng gần gấp đôi năm ngoái.

Năm 2015, thị trường bảo hiểm đã hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2015, như đã thống nhất về mặt thể chế giữa các bộ luật, luật cơ bản (Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp) với Luật Kinh doanh bảo hiểm; thực hiện được các chỉ tiêu cơ bản về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm, đầu tư trở lại nền kinh tế; hoàn thành cơ bản việc thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm.

Trong năm qua, Bộ Tài chính cho biết đã yêu cầu các công ty bảo hiểm phát triển các nghiệp vụ, sản phẩm bảo hiểm mới như: bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, bảo hiểm tàu cá, thuyền viên theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, hoàn chỉnh nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí tự nguyện... Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định.

Tuy nhiên, theo giới kinh doanh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm vẫn còn nhiều vấn đề nội tại chưa khắc phục được. Xin xem thêm bài "Cơ hội, nhưng của ai thì chưa biết".

Nguồn: thesaigontimes.vn