Định chế tài chính

Vốn hóa thị trường chứng khoán bằng 53% GDP

Mức vốn hóa thị trường chứng khoán đã đạt đỉnh cao nhất từ khi thị trường ra đời (1996), tương đương 53% tổng sản phẩm nội địa (GDP) tính đến hết tháng 5-2017, Bộ Tài chính cho biết.

Báo cáo về tình hình tài chính - ngân sách công bố ngày 9-6 của Bộ Tài chính cho thấy mức vốn hóa thị trường chứng khoán đã đạt hơn 2.400 nghìn tỉ đồng, tăng 23,5% so với cuối năm 2016. Cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đều đã tăng trưởng 10% đến 18% so với thời điểm cuối năm 2016.

Đây là tin vui với thị trường chứng khoán. Tuy Bộ Tài chính không công bố về số vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam qua thị trường chứng khoán song có thể thấy đi cùng với tín hiệu tăng trưởng tích cực trên, vốn gián tiếp rất có thể cũng tăng khả quan.

Theo báo cáo cập nhật về kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2017 có 2.061 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp Việt Nam. Tổng giá trị góp vốn là 1,792 tỉ đô la Mỹ.

Vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là một hạng mục nằm trong tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam, song mới được chính phủ công bố từ năm 2016, do đây là một phần quan trọng của FDI.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong cả năm 2016 đã có 2.547 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài góp vốn mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 3,4 tỉ đô la Mỹ trong tổng số 24,3 tỉ đô la Mỹ tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam.

Như vậy, tính về tỷ trọng, con số 1,792 tỉ đô la Mỹ của 5 tháng đầu năm nay bằng 52,7% của tổng mức vốn dưới hình thức này của cả năm 2016.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính chung, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 5 tháng đầu năm nay đạt 12,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: thesaigontimes.vn