Financial Institutions

Doanh nghiệp Bảo hiểm đang đối mặt với nguy cơ mất thị phần

Thị trường bảo hiểm chính thức phát triển từ năm 1993, đến 31/12/2011 thị trường bảo hiểm có 29 doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ (BH PNT), 14 doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ (BH NT). Có thêm 2 công ty BH NT: Vietinbank – aviva và Generali được thành lập mới trong năm 2011. Số lượng các công ty bảo hiểm tăng không đáng kể trong 3 năm trở lại đây. Song chỉ 4 doanh nghiệp BH NT hàng đầu: Prudential, Bảo Việt nhân thọ, Manulife, AIA; và 4 doanh nghiệp BH PNT hàng đầu: Bảo Việt Phi nhân thọ, Bảo hiểm Dầu khí, Bảo Minh, PJICO tương ứng chiếm tới 86% và 66% thị phần doanh thu phí. 10 doanh nghiệp BH NT và 25 doanh nghiệp BH PNT còn lại phải chia nhau miếng bánh nhỏ bé : tương ứng 14% và 34% thị phần còn lại. Cho thấy khu vực này đang đối mặt với nguy cơ mất cân đối thị phần rõ rệt.

Năm 2011, bất ổn vĩ mô ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính nói chung và khu vực bảo hiểm nói riêng. Mặc dù thị trường bảo hiểm vẫn tăng trưởng, song nhịp tăng trưởng đã chậm lại so với những năm trước: trung bình tăng trưởng 3 năm từ 2008 đến 2010 tăng trưởng trung bình là 20%, trong khi đó năm 2011 chỉ tăng trưởng 18%. Các doanh nghiệp bảo hiểm đang phải cạnh tranh rất gay gắt để giữ được thị phần của mình. Cuộc giành giật thị phần đang diễn ra rất khốc liệt ngay cả với các công ty hàng đầu: PVI luôn theo sát Bảo Việt PNT và có thời điểm đã vượt lên đứng đầu về thị phần BH PNT, PTI cũng đặt ra mục tiêu trọng tâm định hướng kinh doanh 2012 là rút ngắn khoảng cách với PJICO… Điều này càng cho thấy sự khó khăn hơn nữa trong việc khai thác và xâm nhập chiếm lĩnh thị trường đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn chưa tạo lập được thương hiệu và hình ảnh trên thị trường bảo hiểm.

 Áp lực thị phần rất dễ làm cho các doanh nghiệp bảo hiểm chạy theo doanh thu mà không chú ý đến chất lượng khai thác và công tác quản trị rủi ro. Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như hạ phí, tăng chi hoa hồng, mở rộng quyền lợi bảo hiểm không tương xứng với rủi ro và các hành vi trục lợi bảo hiểm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Năm 2012, dự  báo kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp bảo hiểm không nên đặt nặng mục tiêu tăng trưởng doanh thu, mà nên đi vào chiều sâu: chất lượng, hiệu quả. Cần đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ tài chính đang soạn thảo và trình lên Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo cho thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, bền vững.

Nhóm bảo hiểm