General Introduction

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (gọi tắt là Uỷ ban) ra đời là sự đáp ứng cho yêu cầu này. Được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Kể từ khi tiến hành đổi mới, nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính Việt Nam nói riêng có bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, do ở trình độ chưa cao, thị trường tài chính nước ta bộc lộ nhiều bất cập trong đó có những vấn đề lớn là tăng trưởng chủ yếu là theo chiều rộng; các cấu phần cơ bản: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm phát triển chưa đồng bộ, tính đan xen cao nhưng sự kết nối hệ thống yếu; sự điều phối giám sát chung cho thị trường tài chính còn yếu và lỏng lẻo dẫn đến sự phát triển cục bộ và cạnh tranh thiếu lành mạnh của các thị trường bộ phận, rủi ro chéo thường trực. Yêu cầu về một cơ quan đóng vai trò giám sát chung giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực này, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính nước ta là yêu cầu rất cấp thiết.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (gọi tắt là Uỷ ban) ra đời là sự đáp ứng cho yêu cầu này. Được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Quá trình hình thành và phát triển của Ủy ban có thể chia thành hai thời kỳ như sau:

Giai đoạn thành lập (2008-2009):  Khi thành lập, Ủy ban mới có đồng chí Chủ tịch Ủy ban và một cán bộ từ Văn phòng Chính phủ sang giúp việc. Đến tháng 6/2008, Ủy ban được bổ sung một đồng chí Phó Chủ tịch, sau đó, bắt đầu tiếp nhận một số cán bộ từ Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành về công tác để dần hình thành bộ máy tổ chức.

Giai đoạn chính thức đi vào hoạt động (2009-nay): Ngày 18/5/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Theo đó, Ủy ban là cơ quan có tư cách pháp nhân, có trụ sở chính tại Hà Nội và con dấu riêng; (Điều 2). Ủy ban hoạt động theo các nguyên tắc sau: 1. Độc lập, khách quan trong hoạt động tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. 2. Làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. 3. Phối hợp công tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các Bộ, ngành liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 4. Không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. (Điều 3)

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, sự phối kết hợp chặt chẽ từ Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, các Ủy ban của Quốc hội. Các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng tích cực ủng hộ thông qua các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, hỗ trợ kỹ thuật... Tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban luôn đạt được sự đoàn kết thống nhất. Trình độ chuyên môn của cán bộ không ngừng được nâng cao thông qua các chương trình đào tạo được tổ chức trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã xây dựng được một đội ngũ đông đảo cộng tác viên có trình độ cao, nhiệt tình tham gia vào các đề án, các hoạt động nghiên cứu, tham mưu và tư vấn chính sách của Ủy ban.