Hoạt động Đảng - Đoàn Thể

CHI BỘ 2 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Ủy ban về kế hoạch đại hội chi bộ và Đảng bộ, ngày 03/10/2017, Chi bộ 2 đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự đại hội cùng với toàn thể đảng viên trong chi bộ có đại diện Đảng ủy và đại diện các chi bộ thuộc Ủy ban... Đặc biệt, đồng chí Trương Văn Phước – Quyền Chủ tịch Ủy ban đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ 2 đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Chi bộ đã phối hợp chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị. Theo sát diễn biến tư tưởng của cán bộ, quần chúng để có những uốn nắn kịp thời, xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh.  Xây dựng quy trình làm việc của cấp ủy và của Chi bộ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt của Chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn công tác lãnh đạo của Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng chương trình sinh hoạt Đảng định kỳ với nội dung phong phú phù hợp yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảm bảo 100% đảng viên tham gia các đợt học tập và quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối.  Tạo phong trào sâu rộng trong toàn đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Chi ủy thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, chủ động bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, phân công Đảng viên bồi dưỡng giúp đỡ các đối tượng Đảng; Hoàn thành Nghị quyết của chi bộ 2 nhiệm kỳ 2015-2017 về công tác phát triển đảng viên mới. Làm tốt công tác dân vận ngay tại đơn vị từ đó củng cố vai trò lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức đoàn thể, tạo được sự đồng lòng, nhất trí cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào tại đơn vị.

Bên cạnh những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2017, hoạt động của chi bộ cũng còn tồn tại một số điểm chưa hoàn thiện cần khắc phục như công tác tư tưởng chính trị đôi lúc còn chưa thông suốt, tính phê và tự phê chưa cao. 

Trên cơ sở kế thừa và phát huy  những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội Chi bộ 2 đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:

Triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; coi trọng và đề cao việc thực hiện dân chủ cơ sở; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong Chi bộ.

Cấp ủy bám sát diễn biến tình hình của cơ quan Ủy ban và tại đơn vị để có sự phối hợp, chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã được giao và các nhiệm vụ mới trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Ban, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chung Ủy ban. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính  trong các đơn vị ; gắn chặt công tác Đảng với công tác chuyên môn với trọng tâm là không ngừng hoàn thiện cơ chế giám sát các TĐTC, nâng cao chất lượng công tác giám sát TĐTC đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban trong giai đoạn mới.

Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, đoàn thể nắm bắt kịp thời những diễn biến về tư tưởng của cán bộ, đảng viên tại đơn vị cũng như trong cuộc sống để có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và đơn vị.  Xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện nhiều biện pháp phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm và giữ gìn phẩm chất của người đảng viên.

Chi bộ đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản phấn đấu cụ thể: Trong nhiệm kỳ 2017-2020, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên đăng ký và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu Chi bộ 2 đạt danh hiệu “Chi bộ Trong sạch – Vững mạnh”. Phát triển Đảng trong nhiệm kỳ: kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới. Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tổ chức cơ sở vững mạnh, xuất sắc.

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được Cấp ủy mới gồm 02 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Tất Thái giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước đã ghi nhận những kết quả và nỗ lực của Chi bộ 2 trong thời gian qua. Chia sẻ những khó khăn của đơn vị, đồng chí cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Chi bộ phải làm tốt hơn nữa việc chỉ đạo và định hướng công tác chuyên môn. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu nâng cao đại vị pháp lý của Ủy ban, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động Ủy ban phải nỗ lực phấn đấu làm việc và qua công việc để khẳng định được mình. Vai trò, nhiệm vụ khá mới mẻ tại Việt Nam là tham gia giám sát các tập đoàn tài chính, Chi bộ đặc biệt là các đông chí trong cấp ủy cần phát huy tính tiên phong và sức chiến đấu của các đảng viên không ngại khó, không sợ trách nhiệm để lãnh đạo Ban giám sát tập đoàn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Thay mặt Chi bộ và Ban, đồng chí Nguyễn Tất Thái đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quyền Chủ tịch Ủy ban. Những chỉ đạo và chia sẻ của Quyền Chủ tịch là căn cứ quan trọng để Chi bộ xác định, xây dựng các chương trình hành động để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được giao.

Phòng TTTT