Hệ thống văn bản

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Số hiệu văn bản:
31/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
03/08/2018
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng CP
Trích yếu:
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
Nội dung: