Hệ thống văn bản

Điều động nhân sự làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu văn bản:
1121/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
28/7/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng CP
Trích yếu:
Điều động nhân sự làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung: