Hệ thống văn bản

Giao Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Số hiệu văn bản:
1122/QĐ-TT
Ngày ban hành:
28/7/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng CP
Trích yếu:
Giao Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia
Nội dung: