Hệ thống văn bản

Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Số hiệu văn bản:
02/2017/TT-VPCP
Ngày ban hành:
31/10/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Trích yếu:
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Nội dung: