Hệ thống văn bản

Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Số hiệu văn bản:
71/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
06/06/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
Nội dung: