Hệ thống văn bản

Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Số hiệu văn bản:
60/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
20/04/2018
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Nội dung: