Hệ thống văn bản

Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Số hiệu văn bản:
72/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
15/05/2018
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nội dung:

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang