Hệ thống văn bản

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Số hiệu văn bản:
101/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
01/09/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung: