Hệ thống văn bản

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Số hiệu văn bản:
63/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
04/05/2018
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Nội dung: