Hệ thống văn bản

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Số hiệu văn bản:
58/2018/QH14
Ngày ban hành:
12/06/2018
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Trích yếu:
Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Nội dung: