Hệ thống văn bản

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông

Số hiệu văn bản:
19/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
12/09/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông
Nội dung:
Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông