Hệ thống văn bản

Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Số hiệu văn bản:
122/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
13/11/2017
Lĩnh vực:
Chứng khoán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Nội dung: