Hệ thống văn bản

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Số hiệu văn bản:
141/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
07/12/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Nội dung: