Hệ thống văn bản

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Số hiệu văn bản:
41/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
19/12/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Nội dung:

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước