Hệ thống văn bản

Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Số hiệu văn bản:
117/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
19/10/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
Nội dung: