Hệ thống văn bản

Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu văn bản:
18/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
02/04/2018
Lĩnh vực:
Ngân hàng
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng CP
Trích yếu:
Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Nội dung:

Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.