Hệ thống văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Số hiệu văn bản:
92/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
07/08/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Nội dung: