Hệ thống văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN

Số hiệu văn bản:
13/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành:
29/09/2017
Lĩnh vực:
Ngân hàng nhà nước
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
Nội dung: