Hệ thống văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng NN

Số hiệu văn bản:
18/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành:
27/12/2017
Lĩnh vực:
Ngân hàng
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
Nội dung: