Hệ thống văn bản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Số hiệu văn bản:
19/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành:
28/12/2017
Lĩnh vực:
Ngân hàng
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Nội dung: