Hệ thống văn bản

Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Số hiệu văn bản:
97/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/06/2018
Lĩnh vực:
Ngân hàng
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Nội dung:

Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ