Hệ thống văn bản

Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Số hiệu văn bản:
94/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/06/2018
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Về nghiệp vụ quản lý nợ công
Nội dung:

Về nghiệp vụ quản lý nợ công