STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
101 128/2014/NĐ-CP 31/12/2014 Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn... Chính phủ .
102 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông... Thủ tướng CP .
103 115/2014/NĐ-CP 03/12/2014 Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện... Chính phủ .
104 113/2014/NĐ-CP 26/11/2014 Về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật Chính phủ .
105 17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực... Chính phủ .
106 32/2014/TT-NHNN 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung mốt số điều tại Thông tư số 11/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
107 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế Chính phủ .
108 36/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
109 159/2014/TT-BTC 27/10/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định... Bộ tài chính .
110 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân Chính phủ .
111 07/2014-TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố... Chính phủ .
112 13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề... Chính phủ .
113 14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn... Chính phủ .
114 161/2014/TT-BTC 31/10/2014 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của... Bộ tài chính .
115 29/2014/TT-NHNN 09/10/2014 Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
116 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với... Chính phủ .
117 96/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... Chính phủ .
118 127/2014/TT-BTC 05/09/2014 Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị... Bộ tài chính .
119 24/2014/TT-NHNN 06/09/2014 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
120 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định... Chính phủ .

Pages