Thư viện hình ảnh, video

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với NFSC