Hoạt động Đảng - Đoàn Thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VĂN PHÒNG NHIỆM KỲ 2017-2022

       Sáng 15/6/2017, Công đoàn bộ phận Văn phòng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. 

       Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn bộ phận Văn phòng đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đạt được kết quả tốt; Tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp từng bước nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, đối thoại tại nơi làm việc theo quy định …

     Với vai trò quan trọng là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, Công đoàn bộ phận Văn phòng đã tích cực quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi đoàn viên công đoàn cùng người thân của đoàn viên trong các trường hợp ốm đau, thai sản, hiếu hỷ… Tặng hoa và quà mừng sinh nhật cho đoàn viên công đoàn. Tham gia cùng Công đoàn cơ sở Ủy ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, tặng quà đối tượng chính sách... Tổ chức cho đoàn viên Công đoàn đi thăm di tích lịch sử, văn hóa. CĐBP Văn phòng còn là đầu mối phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở Ủy ban tổ chức chuyến đi thực tế về nguồn, thăm chiến trường xưa, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và Đường Chín, Thành cổ Quảng trị, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm di tích lịch sử Cao Bằng, thăm Trung tâm dưỡng lão người già và trẻ em tàn tật Thụy An...

     Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai kịp thời, nhanh gọn và linh hoạt theo từng chương trình hoạt động cụ thể, tránh tình trạng mất thời gian ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

      Công đoàn bộ phận Văn phòng tập trung tuyên tuyền giáo dục đến cán bộ, đoàn viên, công chức những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, 100% cán bộ đoàn viên, công chức được quán triệt sâu rộng nội dung: Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, ngày 14/5/2011 “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Những mô hình mới, cách làm hiệu qủa trong “Tháng công nhân” năm 2016 – kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động; Chương trình “nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”...

      Trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với Công đoàn cơ sở Ủy ban, phong trào thi đua trong Công đoàn bộ phận Văn phòng đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Các phong trào thi đua luôn được đoàn viên công đoàn bộ phận Văn phòng ủng hộ nhiệt tình, đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả tốt, đặc biệt là thi đua lập thành tích trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, đáng kể là các phong trào thi đua “xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; vận động “xây dựng người CBCCVC trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”...

Nhim v trng tâm nhim k 2017-2022

      Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn bộ phận Văn phòng sẽ tập trung đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng truyền thông về tổ chức và hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Ủy ban. Để đạt được mục tiêu này, các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là:

       Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức các cấp gắn với triển khai  Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và 4 chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

      Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động Xây dựng người CBCCVCLĐ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc chuẩn bị sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công Đoàn năm 2012, Bộ Luật Lao động năm 2012 cho phù hợp tình hình mới. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn.

      Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong CBCCVCLĐ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh việc thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVCLĐ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

      Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Nghị quyết 01/NQ-CĐVC ngày 9/1/2014 của BCH Công đoàn Viên chức ViệtNam khóa IV về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CĐVC ngày 7/11/2014 của BCH CĐVCVN về tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVCLĐ “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

      Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Gắn với chủ đề năm 2017 của Tổng Liên đoàn là “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp công tác giữa công đoàn với đơn vị ban, ngành.

     Đại hội đã  bầu ra Ban chấp hành mới gồm 5 đồng chí: Ngô Văn Hóa, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trương Quang Hiệp, Nguyễn Việt Hà, Phạm Thị Loan.

Phòng TTTT