Hoạt động Đảng - Đoàn Thể

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

Tham dự buổi lễ có Ban Lãnh đạo Ủy ban, đại diện các tổ chức Đảng và đoàn thể, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo; và toàn bộ công chức, cán bộ của các đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm…

      Theo các quyết định bổ nhiệm, bà Dương Thị Mỹ Linh, Trưởng phòng Phòng Phân tích Chính sách tài chính công, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát giữ chức vụ Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo; bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Phòng Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Phân tích Chính sách tài chính công, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát; giao ông Nguyễn Bá Khang, Phó Trưởng phòng Phòng Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát phụ trách Phòng Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát; ông Vũ Văn Hoản, chuyên viên Văn phòng, thư ký Quyền Chủ tịch Ủy ban giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Pháp chế - Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban.

    Thời hạn giữ chức vụ của các ông, bà mới được bổ nhiệm là 05 năm và được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định.

     Trong phát biểu giao nhiệm vụ, sau khi dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các ông/bà được bổ nhiệm chức vụ mới, Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước khẳng định: Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, công chức lãnh đạo đóng một vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Ủy ban đặc biệt là trong điều kiện và hoàn cảnh mới hiện nay khi Ủy ban được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao nhiều trọng trách hơn. Các công chức lãnh đạo được bổ nhiệm hôm nay là những công chức có trình độ chuyên môn cao, có ý chí phấn đấu, nhiệt huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển cơ quan. Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm công chức đã được thực hiện công khai minh bạch trên cơ sở nỗ lực phấn đấu của bản thân công chức, sự tín nhiệm và ủng hộ của tập thể đơn vị và sự đánh giá khách quan, cân nhắc cẩn trọng của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Ủy ban. Quyền Chủ tịch Ủy ban hi vọng và tin tưởng trên những cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo và của các đồng nghiệp, đóng góp tâm và lực để giúp Ủy ban ngày càng phát triển.

         Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các công chức mới được bổ nhiệm, Tân Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo Dương Thị Mỹ Linh đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Ủy ban đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm và hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp hiệu quả cho hoạt động của các bộ phận nói riêng và Ủy ban nói chung.

Phòng TTTT