Hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập ủy ban

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ GÓP PHẦN NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ HÌNH ẢNH ỦY BAN TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ

Ngày 03/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Theo đó, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính và giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, các tổ chức trong nước và quốc tế, Ủy ban đã tích cực, chủ động triển khai các mặt hoạt động, xây dựng bộ máy tổ chức quản lý, quy chế hoạt động, cơ sở dữ liệu, tiêu chí đánh giá, phương pháp nhận dạng và đo lường rủi ro trên thị trường tài chính. Nhờ vậy chỉ sau một thời gian ngắn Ủy ban đã đi vào hoạt động và đến nay đã xây dựng được nền tảng khá ổn định để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thành tích chung của Ủy ban, hoạt động hợp tác quốc tế (đầu mối là Phòng Hợp tác Quốc tế) đã có đóng góp quan trọng đặc biệt là việc nâng cao vị thế và đưa hình ảnh của Ủy ban trên trường quốc tế.

Ủy ban đã thực hiện đa dạng các hoạt động hợp tác quốc tế, thiết lập được mối quan hệ hợp tác về nhiều mặt với các tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB, UNDP, GIZ, SECO,.. và đặc biệt là với các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính các nước. Sự phối hợp hoạt động của Ủy ban với các tổ chức quốc tế là kênh quan trọng để Ủy ban chủ động, kịp thời tiếp cận các thông tin phục vụ công tác giám sát thị trường tài chính. Đồng thời, Ủy ban làm đầu mối cùng các Bộ, ngành tổ chức thành công nhiều chương trình nghiên cứu khảo sát nước ngoài để hiểu rõ hơn mô hình tổ chức, hoạt động giám sát thị trường tài chính và các nghiệp vụ về giám sát thị trường tài chính.

Đặc biệt, năm 2012, Ủy ban đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị quốc tế ổn định tài chính khu vực Đông Á với chủ đề “Khuôn khổ ổn định và giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động”. Hội nghị đã đưa ra những khuyến nghị quan trọng liên quan đến việc tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế trong khu vực và truyền tải thông điệp mạnh mẽ về nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường tính minh bạch, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế và tài chính quốc tế.

Tranh thủ sự giúp đỡ của Ngân hàng Trung ương Ailen, Ủy ban đã nghiên cứu mô hình giám sát dựa trên phân tích rủi ro để xây dựng Đề án giám sát tài chính áp dụng vào điều kiện của Việt Nam. Tháng 9/2015, Chủ tịch Ủy ban đã thông qua Đề án và triển khai chính thức mô hình giám sát dựa trên rủi ro cho Báo cáo giám sát tổ chức tín dụng.

Tiếp tục những kết quả đáng ghi nhận đó, Ủy ban tích cực, nỗ lực tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, qua đó đã thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác và thu hút sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, mở rộng hợp tác với ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát tài chính các nước nhằm mục tiêu góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của thị trường tài chính.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban (03/3/2008-03/3/2018), năm 2017, hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai tích cực với những kế hoạch và bước đi cụ thể để đạt hiệu quả cao trong việc hỗ trợ công tác chuyên môn và xây dựng hình ảnh quốc tế của Ủy ban. Trong khuôn khổ hợp tác với Đại sứ quán Ailen Phòng Hợp tác Quốc tế đang theo dõi và phối hợp với Đại sứ quán Ailen để triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ chương trình hợp tác của Uỷ ban với Ailen (IDEAS) gồm cử cán bộ của Ủy ban sang Ngân hàng TW Ailen thực tập về phân tích lĩnh vực chứng khoán và thống kê; Tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ Ủy ban về chủ đề giám sát rủi ro đối với lĩnh vực chứng khoán.

Phòng TTTT