Hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập ủy ban

Thi đua xây dựng tác phong làm việc “TẬN TỤY – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ”

     Hướng tới Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ủy ban (03/3/2008 – 03/3/2017), hòa trong không khí chung của Ủy ban, tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động Văn phòng đã phát động phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực tại đơn vị với chủ đề “Tận tụy – Chuyên nghiệp – Hiệu quả”.

      Là một đơn vị đặc thù, có thế nói là một siêu vụ, Văn phòng hiện đang phải đảm trách nhiều chức năng, nhiệm vụ, gồm nhiều mảng công việc có chuyên môn khác nhau: Thư ký, tổng hợp, hành chính quản trị, kế toán-tài vụ, Thông tin-Truyền thông...Thời gian qua, khối lượng công việc nhiều lên mà nhân sự lại thiếu. Điều này đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm lớn của đội ngũ cán bộ, công viên chức Văn phòng trong quản lý, điều phối cũng như phối hợp công tác. Để "Tận tụy – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” là mục tiêu và cũng là phương thức duy nhất để cán bộ, nhân viên Văn phòng hoàn thành tốt và đạt thành tích tốt; phục vụ tốt Ban lãnh đạo và các đơn vị.

      Khối lượng công việc lớn, mang tính đặc thù cao đòi hỏi cơ chế làm việc phải tuân thủ nguyên tắc nhưng có độ linh hoạt cao, mới có thể tham mưu và phục vụ tốt cho công tác điều hành của Ban lãnh đạo và hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Tận tụy là tiêu chí đầu tiên mà cán bộ, nhân viên Văn phòng phải thực hiện. Tận tụy chính là cần mẫn, hết mình không kể thời gian để hoàn thành công việc. Chuyên nghiệp đòi hỏi mỗi nhân sự thuộc Văn phòng phải làm việc một cách khoa học, hoàn thành công việc đúng hạn, đảm bảo hiệu năng làm việc cao nhất. Mỗi vị trí việc làm không chỉ thực hiện tốt công việc của mình mà còn phải hợp tác, hỗ trợ hiệu quả với các vị trí khác, thậm chí trong trường hợp cần thiết có thể đảm đương tốt công việc của vị trí khác. Hiệu quả là thước đo cuối cùng của công việc, để đạt tiêu chí này cán bộ, nhân viên Văn phòng, trong giới hạn của nguồn lực hạn chế, mà vẫn tạo ra được kết quả cao nhất.

     Triển khai thực hiện đợt thi đua này, Văn phòng đã xây dựng và triển khai với kế hoạch cụ thể, chi tiết. Các tiêu chí thi đua được đặt ra là: 100% công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, tham gia đầy đủ các chương trình, hoạt động do Ủy ban tổ chức hoặc Lãnh đạo phân công, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

      Để đạt được kế hoạch trên, từng đơn vị thuộc Văn phòng đã đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể. Qua đó, tiến tới giới thiệu được những cách làm hay, biện pháp hiệu quả, nhân tố điển hình để nêu gương người tốt, việc tốt. Hy vọng, phong trào thi đua này sẽ tạo được sung lực, giúp Văn phòng hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác đã đề ra, đáp ứng  và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của Ban lãnh đạo Ủy ban.

Phòng TTTT