(04/07/2012)

    Hệ thống giám sát tài chính (HTGSTC) Việt Nam đi theo mô hình giám sát phân tán, nghĩa là các cơ quan quản lý và giám sát được thành lập và vận hành nhằm giám sát một loại định chế tài chính và khu vực thị trường nhất định trên tổng thể thị trường tài chính. Hai cơ quan cấp bộ là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) cùng với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là những tổ chức giám sát độc lập, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về thực hiện các chức năng giám sát của mình trên thị trường tài chính.

(22/05/2012)

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là một chủ đề nóng trong đời sống kinh tế Việt nam thời gian qua. Nhiều chuyên gia phát biểu ý kiến, nhiều báo cáo đã được viết và nhiều cuộc hội thảo đã được diễn ra liên quan tới chủ đề này. Tựu trung lại, gần như hầu hết các quan điểm đều chung một ý tưởng rằng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là một việc làm cần thiết và đúng thời điểm. Phần lớn những ý kiến nêu lên lý do tái cấu trúc tập trung vào những vấn đề thuộc về bản chất hoạt động của hệ thống ngân hàng, trong đó khía cạnh hiệu quả hoạt động, cơ cấu quản trị và quản trị rủi ro hoạt động là những lý do được nhiều người nhiều nhắc tới.

(21/05/2012)

Ngày nay, những vấn đề bất ổn trên thị trường tài chính đang trở nên ngày càng trầm trọng khi mà năng lực quản trị rủi ro nội bộ trong các tổ chức tài chính còn yếu kém, đồng thời hệ thống giám hoạt động của thị trường tài chính còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, tạo nhiều "lỗ hổng" trong hoạt động giám sát.  Vì vậy, nâng cao hiệu lực giám sát cho hệ thống giám sát tài chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định cho toàn hệ thống tài chính, trong đó có lĩnh vực chứng khoán.

(21/05/2012)

    Sau hơn 4 năm thành lập, các quan hệ hợp tác đa phương và song phương của Uỷ ban trong lĩnh vực giám sát tài chính đã và đang được triển khai. Uỷ ban đã chủ động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như IMF, WB, UNDP…. Cùng với sự phát triển quan hệ hợp tác đa phương, Uỷ ban cũng đang tích cực triển khai các quan hệ hợp tác song phương với các Cơ quan giám sát tài chính (CQGSTC), tổ chức tài chính của các nước khu vực ASEAN, các nước Đông Bắc Á, các nước châu Âu và châu Mỹ.

Pages