Bạn biết website của chúng tôi qua đâu?
Bạn bè
41% (7 votes)
Báo mạng
29% (5 votes)
Truyền hình
29% (5 votes)
Nguồn khác
11% (2 votes)
Total votes: 17