Tin tức - Sự kiện

Cải cách thị trường tài chính trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế

    Ngày 14/10/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Cải cách thị trường tài chính trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế”. 

       Hội thảo có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, các nhà hoạch định chính sách từ các cơ quan quản lý nhà nước; các chuyên gia kinh tế thuộc các tổ chức tài chính, viện nghiên cứu, các trường đại học của Việt Nam.  

      Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan giám sát tài chính trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong cải cách hệ thống tài chính nói chung, giám sát tài chính nói riêng, hướng tới việc ổn định thị trường tài chính và phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam.

     Trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế đang là một vấn đề thời sự được Việt Nam đặc biệt quan tâm kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia tài chính, nhà quản trị doanh nghiệp thảo luận về tình hình thị trường tài chính quốc gia để đưa ra những nhận định khách quan về những thách thức mà hệ thống tài chính đang phải đối mặt; đề xuất những giải pháp và định hướng nhằm ổn định thị trường tài chính Việt Nam.

      Những vấn đề chính sẽ được quan tâm và đề cập đến như: Tái cơ cấu thị trường tài chính sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam; Thực trạng và những giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp chính sách để đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính; Tái cơ cấu các NHTM ở Việt Nam: những kết quả đạt được và chặng đường phía trước; Một số nội dung cơ bản trong tiến trình cải cách tài chính tại Việt Nam…

      Hội thảo sẽ tập trung vào giải quyết những yêu cầu và thách thức mới đang đặt ra cho nền kinh tế như: các chuẩn mực an toàn tài chính, hệ thống thông tin cảnh báo sớm những rủi ro và bất ổn vĩ mô, những chính sách đối phó với các tác động từ các cuộc khủng hoảng tài chính. Đồng thời sẽ đưa ra gợi ý hữu ích, góp phần quan trọng vào việc đưa ra những định hướng, khuyến nghị về tái cấu trúc hệ thống giám sát thị trường tài chính và nhằm duy trì ổn định tài chính của Việt Nam.  

     TTTT-NFSC