Tin tức - Sự kiện

Đính chính thông tin

     Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia xin đính chính một số từ ngữ trong Báo cáo tình hình tài khóa, ngân sách Việt Nam và thế giới tháng 7.2018.

      Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia xin đính chính một số từ ngữ trong Báo cáo tình hình tài khóa, ngân sách Việt Nam và thế giới tháng 7.2018 đăng trong Mục Báo cáo giám sát như sau:

      Mục II, phần 1, trang 4, dòng thứ nhất: "- Một số yếu tố tác động tới cân đối NSNN, nợ công, nợ của Quốc gia trong thời gian tới."

      Xin đọc lại là: "-Một số yếu tố tác động phần nào tới cân đối NSNN, nợ công, nợ của Quốc gia trong thời gian tới."

      Trang 4, đoạn 3, dòng 8, 9, 10 và dòng 13,14: " Thứ 2, ..... đáng kể."

      Xin đọc lại là: "Thứ hai, việc tăng lãi suất đồng USD và hiệu ứng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động lên ngân sách và nợ công trên hai phương diện: (i) Mỹ đã áp thuế lên một số mặt hàng thương mại của Trung Quốc. Trong bối cảnh quy mô, quan hệ thương mại của Việt Nam với Trung Quốc lớn thì điều này sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu; (ii) Đồng Nhân dân tệ đã giảm giá (tính đến tháng 7/2018, đồng CNY giảm hơn 6% so với USD) và có thể còn tiếp tục phá giá trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang gây áp lực lên tỷ giá trong nước theo hướng giảm giá VND; tuy nhiên, mức giảm giá đồng VND sẽ không lớn (không quá 2%) nên mức tác động là không đáng kể."

    Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thành thực cáo lỗi cùng bạn đọc.

Ban Biên tập