Tin tức - Sự kiện

Khóa đào tạo về an toàn vốn và an toàn thanh khoản

   Từ 18/6 - 20/6/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc Gia (NFSC) phối hợp với Cơ quan Viện trợ Ai Len (Irish Aid) tổ chức chương trình đào tạo về An toàn vốn (PCAR) và An toàn thanh khoản (PLAR). Tham gia khóa đào đạo có 60 học viên đến từ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty kiểm toán Ernst& Young VN, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế - ĐHQG…

     Khai mạc khóa đào tạo, ông Đào Duy Tuấn- Chánh VP NFSC nhấn mạnh: Khóa học này sẽ cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho các học viên về các giải pháp tài chính, mục tiêu, nguyên tắc và các kịch bản thử sức căng, các tham số kinh tế vĩ mô và thử nghiệm khả năng thanh toán, các tỷ lệ về vốn và tài sản có rủi ro điều chỉnh, trích lập dự phòng kế toán, dự báo tổn thất tín dụng, thanh khoản và nguồn vốn huy động….để giúp các học viên nâng cao kỹ năng và năng lực giám sát lĩnh vực tài chính.

Ông Đào Duy Tuấn - Chánh Văn phòng NFSC khai mạc khóa đào tạo 

      Đại diện Cơ quan Viện trợ Ai len, bà Fiona Quinn- Phó trưởng ban Phát triển cho biết: Khóa đào tạo là cơ hội quý giá để Chính phủ Ai len và NHTW Ai len chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát và năng cao năng lực quản lý nhà nước và điều hành chính sách. Mối quan hệ giữa Chính phủ Ai len, NHTW Ai len và NFSC được thiết lập từ năm 2009 thông qua các dự án, các chương trình hội thảo, các khóa đào tạo nhằm giúp Việt Nam học hỏi được các kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao năng lực cho các cơ quan giám sát tài chính ngân hàng.

Bà Fiona Quinn - Phó trưởng Ban Phát triển của Cơ quan Viện trợ Ailen phát biểu tại Khóa đào tạo

       Những nội dung chính của khóa đào tạo đã được Diễn giả Dwayne Price đến từ NHTW Ailen trao đổi, chia sẻ và đề cập đến như:  Bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các chính sách; giải pháp trong tái cơ cấu hệ thống tài chính để xem xét lại đánh giá cẩn trọng về tính thanh khoản (PLAR) hướng đến xây dựng một khu vực ngân hàng bền vững; tầm quan trọng của việc thực hiện thử sức căng nhằm đánh giá mức độ, quy mô nguy cơ rủi ro của từng ngân hàng và khu vực tài chính, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, quỹ hỗ trợ mục tiêu/vốn hóa, nâng cao nhận thức rủi ro của các ngân hàng, đồng thời kiểm tra độ căng khả năng thanh khoản trên toàn khu vực, xây dựng các kịch bản thử nghiệm sức căng cho hệ thống ngân hàng; cấu trúc vốn theo Basel I, Basel II, Basel III….

Diễn giả Dwayne Price - NHTW Ai len trình bày bài diễn thuyết tại khóa đào tạo 

      Học viên cũng được tiếp cận với những kiến thức mới và các kinh nghiệm quốc tế về các chuẩn mực kế toán và an toàn vốn, an toàn thanh khoản: các tỷ lệ về vốn và tài sản có rủi ro điều chỉnh (vốn cấp 1 cốt lõi và các tỷ lệ chính trong phép thử sức căng), cách tiếp cận dựa trên tài sản có rủi ro cho rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động; phương pháp tiêu chuẩn áp dụng theo Basel II, III và các mô hình PD, AMA, NSA, tiến trình phê duyệt giám sát IRBA; các tổn thất cho vay, tài sản có rủi ro điều chỉnh và các tỷ lệ vốn; cách trích lập dự phòng giảm lỗ theo các tiêu chuẩn kế toán hiện hành; dự báo tổn thất tín dụng, tái cấu trúc và giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính…

Học viên tham gia khóa đào tạo do Irish Aid phối hợp với NFSC tổ chức

      Sau 3 ngày học liên tục, khóa đào tạo đã mang lại những kiến thức bổ ích cho học viên trong việc đánh giá tổng quan chung về thị trường tài chính, giám sát chung thị trường tài chính cũng như đánh giá mức độ an toàn vốn và an toàn thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực giám sát để nâng cao hiệu quả trong giám sát hệ thống tài chính Việt Nam giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định và bền vững./.

Bài, ảnh: Châu Giang- NFSC