Tin tức - Sự kiện

Ngày 10/8, chính thức vận hành thị trường chứng khoán phái sinh

Tại cuộc họp báo ngày 8/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh sẽ chính thức vận hành vào ngày 10/8.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Dương Ngọc Tuấn cho biết, đến ngày 8/8, số lượng thực vào khoảng 1.300 tài khoản đăng ký theo số liệu của VSD. Ông Tuấn dự đoán số lượng tài khoản phái sinh sẽ tăng lên khoảng 2.000 - 2.500 tài khoản vào ngày thị trường chính thức giao dịch.
Chứng khoán phái sinh theo chuẩn mực quốc tế, bao gồm nhiều loại, nhưng có 5 loại chủ yếu, gồm quyền mua cổ phần; chứng quyền; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai và quyền lựa chọn. Cụ thể, quyền mua cổ phần (hay quyền mua trước) là quyền ưu tiên mua trước dành cho các cổ đông hiện hữu của một công ty cổ phần được mua một số lượng cổ phần trong một đợt phát hành cổ phiếu phổ thông mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần hiện có của họ trong công ty, tại mức giá xác định, thấp hơn mức giá chào mời ra công chúng và trong một thời hạn nhất định. Chứng quyền là một loại chứng khoán trao cho người nắm giữ nó quyền được mua một số lượng xác định một loại chứng khoán khác, thường là cổ phiếu thường, với một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận đòi hỏi một bên của hợp đồng sẽ mua hoặc bán một hàng hóa nào đó tại một thời hạn xác định trong tương lai theo một mức giá đã định trước…
Hiện nay, có 7 công ty chứng khoán gồm SSI, VNDS, HSC, BSC, MBS, VPBS, VCSC đã được VSD chấp thuận làm thành viên bù trừ. Hầu hết các thành viên thị trường từ UBCKNN, VSD, các sở giao dịch đến thành viên thị trường khi được hỏi về thị trường phái sinh đều rất lo ngại vấn đề rủi ro. Đây là một thị trường mới với hầu hết nhà đầu tư. Con số 1.300 tài khoản mở mới tham gia thị trường phái sinh trên tổng số 1,7 triệu tài khoản chứng khoán đang giao dịch trên thị trường cũng cho thấy mức độ dè dặt khi tham gia sản phẩm mới. Do đó, UBCKNN cũng yêu cầu các thành viên thị trường phải đảm bảo nghiêm ngặt về thanh toán và các quy định để quản trị rủi ro. "Nếu công ty chứng khoán nào vi phạm, chúng tôi sẽ cho dừng hoạt động, kể cả trên thị trường cơ sở" - đại diện UBCKNN nhấn mạnh.
Nguồn: kinhtedothi.vn