Tin tức - Sự kiện

Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước tham dự và phát biểu khai mạc Banking Vietnam 2018

Ngày 5/7/2018, chuỗi sự kiện của chương trình Hội thảo & triển lãm Banking Vietnam 2018 đã được tổ chức tại khách sạn Deawoo, Hà Nội. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là một trong số các cơ quan bảo trợ cho Hội thảo eBanking Vietnam thuộc sự kiện này. Quyền Chủ tịch Ủy ban Trương Văn Phước đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo eBanking Vietnam. Tham dự chuỗi sự kiện còn có Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách và lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban.

Trong phát biểu khai mạc Hội thảo, Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước nhấn mạnh: Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, một nền tảng công nghệ tài chính hiện đại sẽ giúp khu vực tài chính - ngân hàng nói riêng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy nhanh quá trình phát triển của nền kinh tế số nói chung và tạo đà cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng đột phá trong giai đoạn 2020-2030. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong lĩnh vực tài chính trên thế giới đã đem lại nhiều lợi ích và cơ hội cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan quản lý, giám sát cũng như các chủ thể tham gia thị trường. Công nghệ thanh toán còn khá mới mẻ, hạ tầng chưa đồng nhất, các vấn đề quản trị rủi ro, dữ liệu và đảm bảo an toàn các giao dịch trực tuyến khiến cho nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng số và xây dựng nền kinh tế số vững mạnh càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

Trong bối cảnh như vậy, tiếp nối thành công của các kỳ hội thảo trước, Quyền Chủ tịch hi vọng và tin tưởng Hội thảo sẽ mang lại những giá trị cốt lõi, những bài học, giải pháp mang tính thực tiễn cao, giúp các tổ chức tài chính, ngân hàng có thể đầu tư xây dựng đồng nhất, chuẩn hóa các hệ thống thanh toán phi tiếp xúc. Hội thảo sẽ là cầu nối vì một tương lai của một thị trường tài chính nước nhà hiện đại và an toàn, một nền kinh tế số vững mạnh.

Banking Việt Nam 2018 là Hội thảo do Hội truyền thông số Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp tổ chức. Chủ đề được lựa chọn năm nay là “Thúc đẩy thanh toán phi tiếp xúc góp phần xây dựng chính phủ điện tử hiện đại, hiệu quả, hướng tới phát triển nền kinh tế số”. Banking Vietnam năm nay tập trung vào các chủ đề chính: phát triển các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng ngân hàng số, giới thiệu các giải pháp, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt mới… Bên cạnh hội thảo, hoạt động triển lãm tại sự kiện Banking Vietnam 2018 còn giới thiệu các thành tựu công nghệ phục vụ việc xây dựng ngân hàng số, đặc biệt là các công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt. Bên lề hội thảo diễn ra các gian hàng triển lãm sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức tài chính, có sự tham gia của các công ty, tập đoàn công nghệ, dữ liệu lớn liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong và ngoài nước.

Sự kiện được diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã và đang đẩy mạnh tiến trình xây dựng chính phủ điện tử. Các cổng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 liên tiếp được đưa vào thực tiễn ở các bộ, ban, ngành cũng như tại các địa phương trên toàn quốc.

                                                                                                                                 Thanh Nga