Tin tức - Sự kiện

Rủi ro sở hữu chéo và đầu tư chéo: Thực trạng và giải pháp

    Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” ở Việt Nam, ngày 31/7/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Rủi ro sở hữu chéo và đầu tư chéo: Thực trạng và giải pháp cho thị trường tài chính Việt Nam” với sự tham dự của hơn 120 nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế…đến từ Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ QG, các Viện Nghiên cứu, các Tổ chức Quốc tế…

    Trong giai đoạn 2006-2011, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và việc gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu của các NHTM và Công ty tài chính. Quá trình tăng vốn chủ sở hữu của các định chế tài chính này làm gia tăng tình trạng sở hữu chéo trong khu vực tài chính và gây nguy cơ rủi ro trong thị trường tài chính.

     Trong bối cảnh đó, NFSC tổ chức Hội thảo này nhằm tập trung giải quyết và tháo gỡ những nút thắt của rủi ro sở hữu chéo và đầu tư chéo đối với thị trường tài chính như: nhận biết sở hữu chéo và đầu tư chéo thông qua các thông lệ quốc tế; nhận diện thực trạng và đánh giá hệ quả của sở hữu chéo và đầu tư chéo tại Việt Nam và khuyến nghị chính sách; vấn đề sở hữu chéo và đầu tư chéo trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính VN; các giải pháp hoàn thiện thị trường vốn nhằm ngăn ngừa sở hữu chéo và đầu tư chéo; vai trò của giám sát tài chính và cơ chế phối hợp giám sát trong quản lý sở hữu chéo và đầu tư chéo…


    Hội thảo cũng sẽ tập trung đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đầu tư chéo và sở hữu chéo trong hệ thống tài chính Việt Nam để kiểm soát được dòng “vốn ảo” đang chảy trong hệ thống tài chính.

     Sở hữu chéo và đầu tư chéo thực sự là vấn đề nổi cộm và nóng bỏng trong hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính hiện nay. Nó đã và đang tạo ra những nguy cơ rủi ro khôn lường, đe dọa sự an toàn của hệ thống, đặc biệt là trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính Việt Nam. Vì vậy, các cơ quan quản lý vĩ mô, các ban ngành, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế…cần vào cuộc để hạn chế tối đa những tiêu cực của nó nhằm hạn chế và ngăn chặn kịp thời những rủi ro xảy ra góp phần lành mạnh hóa hệ thống tài chính Việt Nam.

                                                                                                            Châu Giang – NFSC