(08/10/2013)

    Ngày 14/10/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Cải cách thị trường tài chính trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế”. 

(30/07/2013)

    Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” ở Việt Nam, ngày 31/7/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Rủi ro sở hữu chéo và đầu tư chéo: Thực trạng và giải pháp cho thị trường tài chính Việt Nam” với sự tham dự của hơn 120 nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế…đến từ Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ QG, các Viện Nghiên cứu, các Tổ chức Quốc tế…

(26/06/2013)

Trong số các Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2013 có Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Điện lực sửa đổi bổ sung.