Tin tức - Sự kiện

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Để phục vụ việc mua sắm xe ô tô thay thế xe ô tô chức danh, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trân trọng thông báo mời chào hàng cạnh tranh như sau: 

 

- Tên Bên mời thầu:  UỶ BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô thay thế xe ô tô chức danh

- Tên dự án: Mua sắm xe ô tô thay thế xe ô tô chức danh

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước  

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng (viết tắt là HSYCCH) cạnh tranh từ 8 giờ 00, ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất (trong giờ hành chính). HSYCCH cạnh tranh được nhận miễn phí, cá nhân của nhà thầu khi đến nhận hồ sơ yêu cầu phải có giấy giới thiệu hợp lệ kèm theo chứng minh nhân dân.

- Địa chỉ phát hành: Số 8 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội,

  Điện thoại/Fax: 08048355/08048586

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10 giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2013./.